Archeolodzy rzucili światło na kulturę neolityczną na zachodniej pustyni Egiptu.

Niewiele wiadomo o neolitycznym Egipcie, prekursorze późniejszej cywilizacji piramid i faraonów, których wszyscy znamy dzisiaj. Często niedostępne miejsca kryją swoje tajemnice, leżące pod dawną równiną Nilu lub na odległych pustyniach.
Międzynarodowa grupa naukowców doniosła o odkryciu miejsc pochówku, które sięgają starożytnej kultury, która istniała na libijskiej pustyni i umożliwiła powstanie starożytnego Egiptu.

Miejsce odnalezienia cmentarzyska. Fot. Czekaj-Zastawny 2018

Podczas gdy wielu z nas ma tendencję do kojarzenia Egiptu przed hellenistycznego wyłącznie z faraonami i piramidami okresu dynastycznego, istniała cywilizacja neolityczna, która go poprzedza.
Członkowie połączonej ekspedycji prehistorycznej, za zgodą Najwyższej Rady Starożytności Egiptu (SCA), badali miejsca pochówku skupiając się na Ostatecznym Neolicie (4600-4000 pne), który został zbudowany na sukcesie późnego neolitu (5500-6450 pne) i leżące wzdłuż dawnych brzegów wymarłego jeziora sezonowego w pobliżu miejsca zwanego Gebel Ramlah.

Czaska z neolityckiego grobu. Fot. Czekaj-Zastawny 2018

Na „Gebel Ramlah – unikalnym cmentarzu noworodków na saharze neolitycznej” badacze oferują ważne informacje na temat tajemniczych sposobów życia starożytnych ludzi. W tym czasie klimat na pustyni był bardziej wilgotny niż dzisiaj, co pozwoliło starożytnym rolnikom zaludnić ten obszar. Kultura ta charakteryzowała się hodowlą zwierząt gospodarskich i tworzeniem budowli megalitycznych, świątyń, a nawet kręgów kalendarzowych przypominających Stonehenge.
W końcowej fazie neolitu ludzie zaczęli chować swoich zmarłych na oficjalnych cmentarzach. Szkielety dostarczają znaczących informacji na temat ich zdrowia, związków, diety, a nawet doświadczeń psychicznych.

Plan cmentarzyska. Fot. Czekaj-Zastawny 2018

W latach 2001-2003 archeolodzy wykopali trzy cmentarze z tej epoki, odkrywając i badając 68 szkieletów i artefaktów pozostawionych w grobach: wyszukane narzędzia kosmetyczne dla kobiet, kamienną broń dla mężczyzn, a także ceramikę ozdobną, muszle morskie, kamienną i strusią skorupkę biżuteria. Naukowcy odkryli, że osoby te charakteryzowały się niską śmiertelnością niemowląt, wysokim wzrostem i stosunkowo długim okresem życia (40-50 lat).
W latach 2009-2016 odkryto jeszcze dwa cmentarze ze 130 szkieletami i niewielką liczbą artefaktów. Zgodnie z wynikami analizy osoby te były niskie, śmiertelność niemowląt była wysoka, a ich długość życia była krótka.
Rozważając przyczyny ogromnych różnic w miejscach pochówku, badacze opracowali szereg teorii. Możliwe, że niektóre strony były przeznaczone dla osób o wysokim statusie społecznym, a inne dla klasy robotniczej. Zdaniem ekspertów może to być najwcześniejszy dowód stratyfikacji klas w Egipcie.
Te wskaźniki, w połączeniu z innowacyjną technologią i ceremonialną architekturą, takie jak kręgi kalendarza i świątynie, sugerują, że ludzie ci wykazywali poziom wyrafinowania wykraczający poza poziom zwykłych pasterzy bydła i owiec / kóz.

Zabytki ruchome z cmentarzyska. Fot. Czekaj-Zastawny 2018

Fascynujące znaleziska mogą być postrzegane jako prekursor wydarzeń w starożytnym Egipcie.

Źródło: sputniknews

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *