Klasztor cystersów w Irlandii

Archeolodzy pracujący poza miastem Drogheda odkryli średniowieczne miejsce związane z francuską fundacją cystersów De Bello Becco lub Beaubec. Zespół odkrył fundament, który wydaje się mieć ukośną, francuską przyporę, a także piec do suszenia kukurydzy, a także rzadką francuską ceramikę z XIII wieku. Ze źródeł pisanych wiadome było, że mnisi normandzcy otrzymali ziemie w okolicy. Naukowcy mają nadzieję dowiedzieć się więcej o rodzaju produktów rolnych, które klasztor eksportował i importował, a także o zaangażowaniu cystersów w komercyjny rozwój regionu w drugiej połowie średniowiecza

Odkryte fundamenty. Fot. Beaubec Excavations
Fundamenty. Fot. Beaubec Excavations

Badania potrwają jeszcze dwa sezony badawcze.

Żródło: Beaubec Excavations

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *