Odkrycie w Plodiv

Badania archeologiczne prowadzone w  bułgarskim Plodiv przyniosły zaskakujące odkrycie. Podczas prac archeologicznych w największej antycznej Bazylice Episkopatu zlokalizowano kamienną płytę.

Jej wiek oszacowano na III w. n.e., związana jest z wcześniej istniejącym w tym miejscu budynkiem. W Bazylice wykorzystana została jako część podłogi w atrium.

Płyta podczas odkrycia. Źródło: http://podtepeto.com

Pełny napis na płycie brzmi :

„Za zwycięstwo, zdrowie i wieczne istnienie cesarzy, Publiusza, Licyniusza Waleriana i Galliena Augustyna i za ich cały dom, za święty senat i lud rzymski, za radę i zgromadzenie ludowe w Filipopolis – przywódca trackiego Dionizos poświęcił ocalałe tajemnice, podczas gdy przywódcą tajemnic i wiecznym kapłanem był Aurelius Mukianid, syn Mukiana ”. Po tym następuje lista wszystkich 44 członków mistycznego społeczeństwa, kilku z zajmowanymi przez nich stanowiskami.

Odczyszczona płyta. Źródło: http://podtepeto.com/

Odkrycia dokonał zespół archeologów pod kierownictwem Zheni Tankovy prace nadzorowane były również przez profesora Nikolai Sharankova.

Źródło: Sofia Globe, zdjęcia: podtepeto.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *